ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Menu

Υπηρεσίες

Το τεχνικό γραφείο "Αναλογία" δραστηριοποιείται από τον Αύγουστο του 2004 και στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων γνωστικών - επιστημονικών αντικειμένων και ειδικοτήτων.

Οι κύριες δράσεις του αφορούν στην εκπόνηση μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Ο τομέας της κατασκευής/ανακαίνισης αποτελεί ξεχωριστή και ισότιμη συνιστώσα, καθώς με το τρίπτυχο μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, από την πρώιμη φάση του σχεδιασμού έως και την τελική παράδοση του έργου.

Η τεχνική εξειδίκευση και προσήλωση των μηχανικών στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.

Οικοδομικές Άδειες
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Ανακαίνιση - Διακόσμηση
Κατασκευή Κατοικιών
Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Τοπογραφικές Μελέτες
Στατικές Μελέτες
Υδραυλικές Μελέτες
Μελέτες Οδοποιίας
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γεωτεχνικές Μελέτες
Ρυμοτομικές - Πολεοδομικές Μελέτες